BEL DIRECT 06-15 23 17 23

Johan Gritter. Business analist. Informatiemanager. Enterprise architect.

Businessanalyse

Optimale realisatie van veranderingen in de organisatie

In een tijd van kostendruk bij continue verandering, veel samenwerking en snelle innovatie is het belangrijk om veranderingen in de bedrijfsvoering scherp te analyseren. Hoe maak je de juiste keuzes, die ook passen bij de organisatie? Met een heldere analyse voorkom je onzekerheid en suboptimale resultaten waar de organisatie nog jaren mee door moet.

Lees meer

Informatiemanagement

Informatievoorziening die effectief aansluit op je organisatie en strategie

Veel organisaties worden geremd in functioneren en ontwikkeling doordat de gebruikte toepassingen verouderd zijn, versnipperd zijn en niet aansluiten op de veranderde werkelijkheid. Vaak is een veelheid aan systemen in gebruik, van verschillende leveranciers, met overlap van functionaliteit en gegevensvastleggingen.

Lees meer

Enterprise architectuur

Met minder kosten hogere klantwaardering bereiken

Een professionele enterprise architectuur levert de inzichten die nodig zijn voor gerichte ontwikkeling. Daarmee worden desinvesteringen in ICT en falende (ICT) programma’s voorkomen.

Lees meer

 

Centrale toeleiding naar overheidsdienstverlening

In april 2016 hebben we 4 webpagina’s met levensgebeurtenissen op overheid.nl live gebracht in een samenwerking tussen UWV, DUO, SVB en Belastingdienst, Ministerie van Binnenlandse zaken en Logius. Als eerste stap zijn de levensgebeurtenissen 18 jaar worden, scheiden, werkloos worden en er is iemand overleden ingevuld. Dit zijn levensgebeurtenissen waarbij de burger veel moet uitzoeken en regelen. Een overzichtelijke toeleiding naar informatie en  zaken regelen bij de overheid kan heel erg helpen en ontzorgen. Doel is om de burger zo veel mogelijk volledig en op maat te informeren en te helpen om zaken te regelen op het gebied van rechten en plichten per levensgebeurtenis. De producten zijn ontwikkeld en getest met burgers.

Levensgebeurtenis: Een levensgebeurtenis webpagina biedt een overzicht van de onderwerpen met relevante informatie en te regelen zaken bij die levensgebeurtenis. Per onderwerp – bijvoorbeeld Zorgtoeslag - worden enkele regels toelichting van de relevantie getoond, met daarbij links naar informatie en actie op de website van de verantwoordelijke uitvoerende organisatie, de bronhouder. Op overheid.nl werken we zo aan één plek waar informatie over levensgebeurtenissen actueel en correct wordt gehouden. Door enkele filtercriteria in te vullen kan de burger getoonde onderwerpen beperken naar wat voor hem of haar relevant is. 

Gedistribureerd contentbeheer door bronhouders: De uitvoerder van bronhouder is de meest logische eigenaar van die informatie, bijvoorbeeld SVB voor AOW en kinderbijslag en UWV voor informatie rond werkloosheid. In een afgeschermde beveiligde contentbeheer voorziening beheert iedere bronhouder per levensgebeurtenis de eigen onderwerpen met korte toelichting en links naar de eigen online omgeving.

Hergebruik content levensgebeurtenis, tonen in eigen online omgeving: een geïnteresseerde partij kan een levensgebeurtenis van overheid.nl eenvoudig in de eigen omgeving tonen, in de eigen look-and-feel, met authentieke content. Daarvoor is een API ontwikkeld. Elke levensgebeurtenis kan zo getoond worden op relevante online omgevingen waar de burger komt. Ze is ook steeds actueel. Zo kan de overheid daar zijn waar de burger is, met actuele informatie op maat! Voorbeeld implementatie SVB: https://www.svb.nl/int/nl/overleden.jsp

Organisatie beheer en doorontwikkeling: Elke levensgebeurtenis – life event – wordt geadopteerd door één van de deelnemende organisaties. Deze stelt een life event manager aan. Die is tactisch verantwoordelijk voor beheer en doorontwikkeling van de life event.  De organisaties die content leveren in life events – hun diensten aanbieden via life events - zijn verenigd in het dienstenaanbiedersoverleg life events. Daarin nemen de life event managers deel samen met adviseurs van de uitvoerders. Het Ministerie van Binnenlandse zaken is beleidsverantwoordelijk voor overheid.nl en technisch voorzitter van het overleg. Logius verzorgt applicatief en technisch beheer op overheid.nl en heeft de secretarisrol voor dit overleg. Het dienstenaanbiedersoverleg life events is verankerd in de Digicommissaris organisatie. Het valt onder het afnemersoverleg overheid.nl, één van de afnemersoverleggen onder de regieraad dienstverlening van de Digicommissaris.

Plan voor doorontwikkeling: 4 levensgebeurtenissen met daarin de diensten van 4 dienstenaanbieders: UWV, SVB, DUO en Belastingdienst. Dit is slechts een startpunt. Er staat een goed en eenvoudig uit te breiden product, met een stevige organisatie en commitment. Streven is om levensgebeurtenissen een logische ingang te naar overheidsdienstverlening te maken voor  de burger. Daarvoor hebben we een strategie en stappenplan geformuleerd voor doorontwikkeling. Ze worden uitgebreid met informatie en diensten van andere organisaties, bijvoorbeeld gemeenten. Er is ook een overzicht met volgende levensgebeurtenissen, en thema’s voor verdere professionalisering. Op enig moment kunnen ze mogelijk ook worden verbonden aan MijnOverheid, zodat we met beschikbare informatie over een persoon nog specifieker kunnen onformeren wat voor hem of haar belangrijk is om te weten en te regelen.

En ander thema is het zo veel mogelijk “uitplaatsen” van levensgebeurtenissen op relevante online omgevingen.

U vindt alle uitgewerkte levensgebeurtenissen op https://www.overheid.nl/dienstverlening/levensgebeurtenissen en op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensgebeurtenissen

Neem contact op voor meer informatie.

 

Contactgegevens

Johan Gritter

Beethovenlaan 68
9722 KM Groningen
06-15 23 17 23

Linkedin
Twitter

KvK 01138128

Stuur een bericht
Copyright © 2017 Johan Gritter