BEL DIRECT 06-15 23 17 23

 

Ongerichte ontwikkeling digitale overheid en keuzestress burger

In Nederland hebben we wetgeving complex gemaakt door voor elke politieke uitzondering een uitbreiding van regelgeving rond rechten en plichten door te voeren. “Omdat het kan?” Die complexiteit van de omgeving wordt nog eens versterkt door marktwerking die extra keuzestress oplevert. Een burger moet naast de zaken die hij met de overheid regelt ook elk jaar kiezen voor een zorgverzekering, een energieleverancier, een leverancier van tv, internet en bellen. Dit alles in een wereld waar al een enorme overload aan informatie wordt uitgestort over mensen, met name via een veelheid aan digitale kanalen.

 

“Carla wil het gevoel hebben dat ze gebruik maakt van haar rechten jegens de overheid, en tegemoetkomt aan de plichten. Ze wil daarvoor zo min mogelijk moeten doen. En als ze dan wel iets moet uitzoeken of regelen wil ze dat zo eenvoudig mogelijk kunnen. Ze wil daarbij de overheid kunnen vertrouwen in het regelen van haar zaken en gebruik van haar gegevens.

 

De gedigitaliseerde overheid bevraagt de burger slechts eenmaal een gegeven. Vaker mag niet. Eenmaal geregistreerd wordt het gegeven gedeeld met andere overheidsorganisaties waarvoor dat gegeven relevant is. Deze zullen het gegeven zo nodig vertalen naar gevolgen voor de burger in termen van rechten en verplichtingen in relatie met de overheid. Ten opzichte van vroeger een flinke efficiëntieslag, voor zowel burger als overheid. Het herhaald invullen van gegevens bij bevragingen wordt voroomen. Bij elke bevraging worden reeds bekende gegevens vooringevuld.

 

Optimalisatie van dienstverlening aan de burger wordt door samenwerkende uitvoeringsorganisaties vormgegeven naar het model van “Het Dienstverleningsconcept”.  Dit is een 4 lagen model waarin elke laag een mate duidt van automatische afhandeling van een gebeurtenis of verzoek.  Alle 4 de dienstverleningsvormen moeten in samenhang ingevuld worden. De eerste laag, de geautomatiseerde uitwisseling en afhandeling – is de meest efficiënte en vraagt geen inzet van burger.

 

Centrale toeleiding naar overheidsdienstverlening

In april 2016 hebben we 4 webpagina’s met levensgebeurtenissen op overheid.nl live gebracht in een samenwerking tussen UWV, DUO, SVB en Belastingdienst, Ministerie van Binnenlandse zaken en Logius. Als eerste stap zijn de levensgebeurtenissen 18 jaar worden, scheiden, werkloos worden en er is iemand overleden ingevuld. Dit zijn levensgebeurtenissen waarbij de burger veel moet uitzoeken en regelen. Een overzichtelijke toeleiding naar informatie en  zaken regelen bij de overheid kan heel erg helpen en ontzorgen. Doel is om de burger zo veel mogelijk volledig en op maat te informeren en te helpen om zaken te regelen op het gebied van rechten en plichten per levensgebeurtenis. De producten zijn ontwikkeld en getest met burgers.

Meer weten?

Meer weten over mij en wat ik voor jou en je organisatie kan betekenen? Neem dan gewoon even contact op.

Contact

Copyright © 2017 Johan Gritter