BEL DIRECT 06-15 23 17 23

Optimale realisatie van veranderingen in de organisatie

In een tijd van kostendruk bij continue verandering, veel samenwerking en snelle innovatie is het belangrijk om veranderingen in de bedrijfsvoering scherp te analyseren. Hoe maak je de juiste keuzes, die ook passen bij de organisatie? Met een heldere analyse voorkom je onzekerheid en suboptimale resultaten waar de organisatie nog jaren mee door moet. 

 

Mijn toegevoegde waarde

Op basis van een gedegen businessanalyse lever ik een gedragen projectvoorstel op, met daarin ook de gevolgen van de gewenste verandering voor alle relevante aspecten en onderdelen.

De aanpak ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: veranderwens > huidige situatie > gewenste situatie > oplossingsvoorstel(-len) > gevolgen en aanpak.
Deze aanpak biedt de juiste basis voor een optimale realisatie van de veranderwens.

 

Eerdere resultaten 

Bij klanten als DUO, de Belastingdienst en NUON heb ik al tientallen scherpe businessanalyses opgeleverd.

  • Bij 10% van deze analyses heeft het geleid tot gefundeerde besluiten om de verandering - nog - niet door te zetten;
  • Soms is de analyse lopende het project aangevuld op basis van nieuwe inzichten;
  • Bij 80% van deze businessanalyses is de voorgestelde aanpak structureel gevolgd en vertaald naar een projectplan en uitgevoerd.

 

 Wat kun je concreet van mij verwachten?

De urgentie en omvang van de verandervraag bepalen de breedte, diepgang en investering in een businessanalyse. Soms volstaat een korte uitdieping van de veranderbehoefte met de belangrijkste spelers naar voorstel aanpak en impact. Andere situaties vragen om uitgebreide afstemmingen intern en ook met ketenpartners en opdrachtgevers. Het kan ook nodig zijn om te faseren. Eerst een ruw beeld opleveren voor de eerste besluitvorming, en vervolgens een verdiepingsslag.

Met mijn methodische kennis, ervaring en inzichten uit andere omgevingen zal ik altijd een op de specifieke verandervraag afgestemde businessanalyse aanleveren, waarmee het doorvoeren van veranderingen in de organisatie optimaal gerealiseerd zullen worden.

 

Contactgegevens

Johan Gritter

Beethovenlaan 68
9722 KM Groningen
06-15 23 17 23

Linkedin
Twitter

KvK 01138128

Stuur een bericht
Copyright © 2017 Johan Gritter