BEL DIRECT 06-15 23 17 23

Met minder kosten hogere klantwaardering bereiken

Een professionele enterprise architectuur levert de inzichten die nodig zijn voor gerichte ontwikkeling. Daarmee worden desinvesteringen in ICT en falende (ICT) programma’s voorkomen.

De overheid is steeds scherper op goede besteding van ICT-budgetten en overheidstaken gaan steeds vaker naar de best presterende organisaties.

Op basis van een goed samenhangende enterprise architectuur kan er binnen organisaties gericht integraal ontwikkeld worden. Dit levert een hogere klantwaardering op enerzijds, anderzijds levert dit een besparing op in kosten door effectiever met beschikbare budgetten om te gaan.

 

Mijn toegevoegde waarde 

Als ervaren Enterprise architect verbind ik structuurdenken met ruime ervaring in businessanalyse en affiniteit met projectmanagement en ondernemerschap. Dit betaalt zich terug in de resultaten: de architectuur is herkenbaar in de praktijk en te vertalen naar realistische projecten om veranderingen door te voeren.

Mijn netwerk onder veranderaars in het overheidsdomein maakt dat ik snel samenwerkingen kan organiseren en inzichten kan delen met collega organisaties.

 

Eerdere resultaten

  • Oplevering van strategie voor de organisatie van de service eenheid klant bij DUO. Doel: eenheid, kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in klantinteractie. 
  • Strategie en Architectuur voor integratie en optimalisatie van online dienstverlening (zelfbediening). Resultaat: rendement van 2,5 mln in 10 jaren. Digitalisering van processen levert na een periode van 3 jaren 2 mln per jaar besparing op. 
  • Life events als gezamenlijke toeleiding naar dienstverlening van DUO, SVB, UWV en Belastingdienst. Voorbeeld: Echtscheiden. Volgende stap naar één overheid.
  • Enterprise architectuur, informatiearchitectuur en informatieplan voor Informatie Beheer Groep: innovatieprojecten tot totaal van 34.000 uren.

 

Wat kun je concreet van mij verwachten?

Binnen 6 weken zet ik een hands-on schets van de business architectuur neer. Op basis van deze inzichten worden de gewenste vervolgstappen bepaald. Hierbij worden de doelstellingen van de organisatie vertaald naar de inrichting van de organisatie, processen en informatievoorziening.

 

 

Contactgegevens

Johan Gritter

Beethovenlaan 68
9722 KM Groningen
06-15 23 17 23

Linkedin
Twitter

KvK 01138128

Stuur een bericht
Copyright © 2017 Johan Gritter